Novinky

Informácie pre návštevníkov

12.01.2015 15:30
Prostredníctvom našich stránok by sme chceli osloviť nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť o činnosti našej chovateľskej organizácie, informovať Vás o výstavných akciách či už nami organizovaných,alebo organizovaných v rámci celého Slovenska a taktiež o službách  našej organizácie pre...

Webová prezentácia bola spustená

12.01.2015 15:29
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...