Príspevky

 Výročná členska schôdza ZO SZCH Námestovo

Výročná členska schôdza sa uskutočnila 31.1.2016 o 9:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove. Schôdza prebiehala v priateľskej atmosfére, v hojnom počte zúčastnených členov, pre ktorých bolo pripravené malé občerstvenie. 

Schôdzu viedol tajomník ZO, prebiehala podľa schváleného programu. 

V hlavnom menu pod ZO SZCH NÁMESTOVO v záložke tlačivá a dokumenty si môžte nájsť zápisnicu z tejto Včs ako aj správu o činnosti našej organizácie v roku 2015.