Príspevky

 Výročná členska schôdza ZO SZCH Námestovo

Výročná členska schôdza sa uskutočnila 21.1.2018 o 9:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove. Schôdza prebiehala v priateľskej atmosfére, v hojnom počte zúčastnených členov, pre ktorých bolo tradične pripravené aj malé občerstvenie. 

Schôdzu viedol tajomník ZO, prebiehala podľa schváleného programu. 

V hlavnom menu pod ZO SZCH NÁMESTOVO v záložke tlačivá a dokumenty si môžete nájsť zápisnice z Včs ako aj správy o činnosti našej organizácie za predošlých niekoľko rokov.