Informácie pre návštevníkov

12.01.2015 15:30

Prostredníctvom našich stránok by sme chceli osloviť nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť o činnosti našej chovateľskej organizácie, informovať Vás o výstavných akciách či už nami organizovaných,alebo organizovaných v rámci celého Slovenska a taktiež o službách  našej organizácie pre chovateľskú verejnosť ako je  predaj krmív a predaj chovných a úžitkových zvierat.