Vitajte na webe SZCH ZO Námestovo

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu. Členom sa môže stať každý občan (dospelý alebo mladistvý) Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt alebo sídlo  podľa zákona  č. 300/1990 Zb. zo dňa 19. júla 1990 v znení neskorších predpisov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

Zľava: Mgr. Peter Balušík, Bc. Pikoš Ján, Pavol Spuchlák, Jozef Pindiak, Roman Koľada, Rudolf Gerek (+), Roman Hrkeľ, Miroslav Gnidiak


  

Kompletný katalóg z 23.ročníka Oravskej oblastnej výstavy môžete nájsť v záložke ZO SZCH NÁMESTOVO / Tlačivá a dokumenty. V záložke FOTOGALÉRIA si môžete prezrieť fotky vystavených zvierat.